OUR PRODUCT
ARE YOUR SUCCESS
BUILD YOUR FUTURE WITH WW EKOCHEM
Cehck our offer
WW EKOCHEM
CONTACT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Głogowo, ul. Akacjowa 1
87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18
BDO 000026444

email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6744500
PLASTICS DEPARTMENT
Mateusz Wróblewski
GSM +48 698 813 395
e-mail: m.wroblewski@wwekochem.com
MACHINERY DEPARTMENT
Monika Lis
GSM +48 600 074 355
e-mail: m.lis@wwekochem.com
BIURO
Iwona Raczkowska
GSM +48 509 704 961
e-mail: biuro@wwekochem.com
CUSTOMER SERVICE - MACHINERY DIVISION
Katarzyny Trzupek-Sacewicz
GSM +48 500 218 354
mail: k.trzupek-sacewicz@wwekochem.com
LABORATORY
Łukasz Wróblewski
GSM +48 505 954 100
e-mail: l.wroblewski@wwekochem.com
OPERATIONS DIRECTOR
Mariusz Bartkowski
GSM +48 512 895 395
e-mail: m.bartkowski@wwekochem.com
SERVICE
Sławomir Szymański
GSM +48 512 895 405
e-mail: s.szymanski@wwekochem.com
e-mail: serwis@wwekochem.com
CONTACT
SERVICE
CONTACT US
Information clause
Please be informed that the administrator of personal data is WW EKOCHEM Sp. z o.o., Sp.kom. Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice, Tax ID: 879-266-69-18. The data obtained from the form will be stored for an indefinite period in order to handle inquiries and possible complaints. You have the right to access your data, change them, limit processing and submit a request to delete them. You can also change the scope of data that you want to share with us, withdraw consent to the processing of personal data, transfer your data to other administrators, you also have the right to be forgotten by us if this does not conflict with other rights, e.g. in connection with the implementation of contracts or the need to store accounting documents. Remember, you have the right to withdraw your consent to data processing at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal. Detailed information on the principles of personal data processing can be found in our privacy policy.
SERVICE
Information clause
Please be informed that the administrator of personal data is WW EKOCHEM Sp. z o.o., Sp.kom. Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice, Tax ID: 879-266-69-18. The data obtained from the form will be stored for an indefinite period in order to handle inquiries and possible complaints. You have the right to access your data, change them, limit processing and submit a request to delete them. You can also change the scope of data that you want to share with us, withdraw consent to the processing of personal data, transfer your data to other administrators, you also have the right to be forgotten by us if this does not conflict with other rights, e.g. in connection with the implementation of contracts or the need to store accounting documents. Remember, you have the right to withdraw your consent to data processing at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal. Detailed information on the principles of personal data processing can be found in our privacy policy.
OVERWIEV
Information clause
Please be informed that the administrator of personal data is WW EKOCHEM Sp. z o.o., Sp.kom. Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice, Tax ID: 879-266-69-18. The data obtained from the form will be stored for an indefinite period in order to handle inquiries and possible complaints. You have the right to access your data, change them, limit processing and submit a request to delete them. You can also change the scope of data that you want to share with us, withdraw consent to the processing of personal data, transfer your data to other administrators, you also have the right to be forgotten by us if this does not conflict with other rights, e.g. in connection with the implementation of contracts or the need to store accounting documents. Remember, you have the right to withdraw your consent to data processing at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal. Detailed information on the principles of personal data processing can be found in our privacy policy.
ZGŁOŚ REKLAMACJĘ
Klauzula informacyjna
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest WW EKOCHEM Sp. z o.o., Sp.kom. Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejowice, NIP: 879-266-69-18, dane pozyskane z formularza przechowywane będą bezterminowo, w celu obsługi zapytania i ewentualnych reklamacji. Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz zgłosić prośbę o ich usunięcie. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przenieść swoje dane do innych administratorów, masz również prawo do bycia przez nas zapomnianym jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów, czy koniecznością przechowywania dokumentów księgowych. Pamiętaj, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18, BDO 000026444
email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6744500
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram