NASZE PRODUKTY
TO TWÓJ SUKCES
Zbuduj swoją przyszłość z WW EKOCHEM
Sprawdź naszą ofertę
EKOCHEM
BADANIA NA RYNEK
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt, pn. „Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności,  innowacja o dużym potencjale eksportowym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Celem projektu unijnego jest wdrożenie wyników prac B+R i dzięki temu uruchomienie produkcji innowacyjnego produktu – mieszanki elastomeru termoplastycznego (TPE) o obniżonej toksyczności i unikalnych w skali globalnej cechach, właściwościach użytkowych i mechanicznych.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek pierwszego TPE o obniżonej toksyczności i całkowicie nowych właściwościach, przewyższającego swoimi cechami konkurencyjne produkty liderów branży.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 774 065,00 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 11 433 480,00 zł
Z dniem 31 grudnia 2019 r. firma WW Ekochem zakończyła realizację przedmiotowego projektu.
Projekt zakładał wprowadzenie na rynek nowego produktu – mieszanki TPE o obniżonej toksyczności w warunkach bezpośredniego kontaktu z komórkami skóry człowieka, o niskiej emisji lotnych związków organicznych (LZO), obniżonej gęstości i zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach 4 zadań:

Zadanie 1: Budowa zakładu produkcyjnego z wyodrębnioną częścią laboratoryjną

Zadanie 2: Wyposażenie części laboratoryjnej (pracowni badań fizykochemicznych) nowego zakładu produkcyjnego

Zadanie 3: Budowa kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych (TPE) – Etap 1

Zadanie 4: Budowa kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych (TPE) – Etap 2
Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18, BDO 000026444
email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6744500
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram