NASZE PRODUKTY
TO TWÓJ SUKCES
Zbuduj swoją przyszłość z WW EKOCHEM
Sprawdź naszą ofertę
EKOCHEM
DOTACJE DLA INNOWACYJNYCH MŚP
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt, pn. „Wzrost konkurencyjności firmy WW Ekochem poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu: nowatorskiej głowicy do granulacji poliolefin w pierścieniu wodnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu unijnego jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – głowicy do granulacji poliolefin w płaszczu wodnym, w której zastosowano szereg najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych decydujących w efekcie synergii o innowacyjności urządzenia.
Efektem projektu jest wprowadzenie na rynek nowatorskiej głowicy do granulacji poliolefin w płaszczu wodnym przewyższającej swoimi cechami konkurencyjne głowice liderów branży.


Wkład Funduszy Europejskich: 492 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 260 750,00 PLN

Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18, BDO 000026444
email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6744500
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram