NASZE PRODUKTY
TO TWÓJ SUKCES
Zbuduj swoją przyszłość z WW EKOCHEM
Sprawdź naszą ofertę
WW EKOCHEM
FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ
WW EKOCHEM Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie pn. „Opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji TPE o obniżonej cytotoksyczności i właściwościach antybakteryjnych (przeciwdziałanie COVID19)”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych regionalny program operacyjny województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacji produktowej - elastomeru termoplastycznego (TPE) o obniżonej cytotoksyczności i właściwościach antybakteryjnych.

Wkład Funduszy Europejskich: 149 990,83 zł
Całkowita wartość projektu: 234 120,60 zł

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zmianie procesu produkcyjnego wytłaczarek opartej na zestandaryzowanym modelu produkcji”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wytłaczarki opartego na zestandaryzowanych elementach/podzespołach i wdrożenie go do działalności operacyjnej.

Wkład Funduszy Europejskich: 213 400,00 zł
Całkowita wartość projektu: 359 940,00 zł
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy innowacyjnego systemu do wytłaczania i cięcia granulatów tworzyw polimerowych”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego systemu, składającego się z wytłaczarki i głowicy, umożliwiającego wytłaczanie i cięcia polimerów niezależnie od ich rodzaju/właściwości.

Wkład Funduszy Europejskich: 187 200,00 zł
Całkowita wartość projektu: 328 560,00 zł
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji wypełniaczy transparentnych do elastomerów termoplastycznych wraz z ich wdrożeniem w firmie”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacji produktowej – transparentnego wypełniacza do elastomerów termoplastycznych.

Wkład Funduszy Europejskich: 197 600,00 zł
Całkowita wartość projektu: 307 330,00 zł
Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18, BDO 000026444
email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6742005
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram