NASZE PRODUKTY
TO TWÓJ SUKCES
Zbuduj swoją przyszłość z WW EKOCHEM
Sprawdź naszą ofertę
WW EKOCHEM
Usługa Doradcza


W związku z realizacją projektu, pn. „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy innowacyjnego systemu do wytłaczania i cięcia granulatów tworzyw polimerowych”; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz w związku z przeprowadzaniem przez firmę WW Ekochem eksperymentalnych prac rozwojowych nad innowacyjnym systemem cięcia granulatów tworzyw polimerowych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej, szacunkowej kwoty (netto) za wykonanie na rzecz WW Ekochem usługi doradczej w zakresie doboru parametrów procesowych innowacyjnego systemu cięcia. Czas trwania projektu: maksymalnie do 31.05.2019r.

Proszę o odesłanie informacji wraz z szacunkową ceną na adres: m.lis@wwekochem.com, najpóźniej do dnia 12 marca 2019r.

Jednocześnie podkreślamy, że przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat cen (oszacowanie wartości zamówienia).

Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
NIP: 879-266-69-18, BDO 000026444
email: biuro@wwekochem.com
tel: 56 6744500
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram