AKTUALNOŚCI

Postępowanie ofertowe - zakup usługi badawczo-rozwojowych

Banner Przetarg

 

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie pn. „Opracowanie receptury i technologii produkcji elastomera termoplastycznego wulkanizowanego (TPV) wraz z jego wdrożeniem w firmie WW Ekochem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.