Voucher Badawczy

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy


WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie grantowe, pn. „Opracowanie receptury i technologii produkcji elastomera termoplastycznego wulkanizowanego (TPV) wraz z jego wdrożeniem w firmie WW Ekochem”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zakup usługi B+R polegającej na opracowaniu receptury i technologii produkcji elastomera termoplastycznego wulkanizowanego (TPV) nadającym się do przetwórstwa metodą wytłaczania i wtryskiwania.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do działalności produkcyjnej WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. nowego, innowacyjnego produktu: elastomeru termoplastycznego wulkanizowanego (TPV).


Wkład Funduszy Europejskich: 72 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 110 700,00 zł