O.W.S

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) firmy WW EKOCHEM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej mają zastosowanie do wszystkich umów handlowych, w których WW EKOCHEM Sp. z o.o. Sp.k. jest SprzedawcąStosuje się je we wszelkich sprawach nieuregulowanych indywidualnie w umowie z Klientem. W razie sprzeczności pomiędzy OWS a postanowieniami umowy, wiążące są postanowienia umowne.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich naszych klientów, do zapoznania się z załączonymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży WW Ekochem Sp. z o.o. Sp.k.