Nasza oferta

Zakres Badań

Usługi laboratoryjne świadczone przez WW EKOCHEM Sp.  z o. o. Sp. k,

nr

Norma


Rodzaj badania

1.

PN-EN ISO 868:2005

Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)

2.

PN-EN ISO 1133-1:2011

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych

3.

PN-EN ISO 179-2:2001

Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Instrumentalne badanie udarności

4.

PN-EN ISO 527-1:2012

Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

5.

PN-ISO 37:2007

Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu

6.

PN-ISO 815:1998

Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu w temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej

7.

PN-EN ISO 3451-1:2010

Oznaczanie zawartości popiołu w tworzywach sztucznych

8.

Metoda własna

Oznaczanie wilgotności przemiałów i granulatów

9.

PN-EN ISO 1183-1:2013-06

Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego.

 

Skontaktuj się z nami!

Najnowsza oferta

 • 11/10/2019

  Absorber wilgoci do tworzyw

  Absorber wilgoci (Eko-Absorber) to dodatek modyfikujący do tworzyw sztucznych w postaci granulatu na bazie LDPE i tlenku wapnia (subst...

  Dowiedz się więcej
 • 10/10/2019

  Elastomery termoplastyczne

  TPE-SBS Flexochem SN jest elastomerem termoplastycznym TPE (czasem nazywany też gumą termoplastyczną TR) powstającym w wyniku połącze...

  Dowiedz się więcej
 • 04/10/2019

  Młyny i Kruszarki

    Nowe urządzenia w ofercie WWEkochem Zapraszamy na PLASTPOL 28-31 V 2019 Stoisko D-29  PLASTXXIII Międzynarodowe Targi Przet...

  Dowiedz się więcej