Fundusz Badań i Wdrożeń

Fundusz Badań i Wdrożeń

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zmianie procesu produkcyjnego wytłaczarek opartej na zestandaryzowanym modelu produkcji”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wytłaczarki opartego na zestandaryzowanych elementach/podzespołach i wdrożenie go do działalności operacyjnej.


Wkład Funduszy Europejskich: 213 400,00 zł
Całkowita wartość projektu: 359 940,00 zł

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy innowacyjnego systemu do wytłaczania i cięcia granulatów tworzyw polimerowych”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego systemu, składającego się z wytłaczarki i głowicy, umożliwiającego wytłaczanie i cięcia polimerów niezależnie od ich rodzaju/właściwości.


Wkład Funduszy Europejskich: 187 200,00 zł
Całkowita wartość projektu: 328 560,00 złWW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie, pn. „Opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji wypełniaczy transparentnych do elastomerów termoplastycznych wraz z ich wdrożeniem w firmie”, wspófinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacji produktowej – transparentnego wypełniacza  do elastomerów termoplastycznych.


Wkład Funduszy Europejskich: 197 600,00 zł
Całkowita wartość projektu: 307 330,00 zł