Badania na rynek

Badania na rynek

 

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt, pn. „Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności – innowacja o dużym potencjale eksportowym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Celem projektu unijnego jest wdrożenie wyników prac B+R i dzięki temu uruchomienie produkcji innowacyjnego produktu – mieszanki elastomeru termoplastycznego (TPE) o obniżonej toksyczności i unikalnych w skali globalnej cechach, właściwościach użytkowych i mechanicznych.

                      Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek pierwszego TPE o obniżonej toksyczności i całkowicie nowych właściwościach, przewyższającego swoimi cechami konkurencyjne produkty liderów branży.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 774 065,00 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 11 433 480,00 zł