AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019 w trybie rozeznanie rynku.

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019 w trybie rozeznanie rynku.

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy innowacyjnego systemu do wytłaczania i cięcia granulatów tworzyw polimerowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym i prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego.

Zapytanie w trybie rozeznania rynku
Formularz ofertowy