AKTUALNOŚCI

Usługa doradcza

W związku z realizacją projektu, pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zmianie procesu produkcyjnego wytłaczarek opartej na zestandaryzowanym modeli produkcji”; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz w związku z przeprowadzaniem przez firmę WW Ekochem eksperymentalnych prac rozwojowych nad poszczególnymi podzespołami prototypu wytłaczarki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej, szacunkowej kwoty (netto) za wykonanie na rzecz WW Ekochem usługi doradczej w zakresie:

- doboru napędu: wielkości przekładni i silników,
- doboru mocy stref grzewczochłodzących,
- optymalizacji geometrii układów plastyfikujących.

Czas trwania projektu: maksymalnie do 31.05.2019r.

Proszę o odesłanie informacji wraz z szacunkową kwotą na adres: m.lis@wwekochem.com najpóźniej do dnia 12 marca 2019r.

Jednocześnie podkreślamy, że przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat cen (oszacowanie wartości zamówienia)

 

Banner Przetarg