AKTUALNOŚCI

Postępowanie ofertowe – zakup usługi badawczej (w zakresie badań przemysłowych).

Banner Przetarg

 

WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. realizuje przedsięwzięcie pn. "Opracowanie składu, właściwości i technologii produkcji wypełniaczy transparentnych do elastomerów termoplastycznych wraz z ich wdrożeniem w firmie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.